Vardesenteret på Radiumhospitalet inviterer til LMS kurs.

Erfaring viser at mange pasienter behandlet for hode- og halskreft kan slite med ettervirkninger etter avsluttet behandling. Kurset vil belyse temaer rundt dette.

Det legges opp til faglig informasjon med store muligheter for spørsmål og dialog, gruppe- og plenumssamtaler for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Temaene (med forbehold om endringer):
– Erfaringer fra tidligere pasient, ved Munn- og halskreftforeningen
– Informasjon om behandling ved hode og halskreft, ved kirurg
– Opptrening av stemme,talevansker og svelgvansker, ved logoped Jorid Løvbakk
– Munnpleie, ved tannpleier
– Å leve med ettervirkninger, mestring og aksept
– Betydning av fysisk aktivitet og trening
– Erfaringsutveksling i gruppe

Påmelding sendes til lmskkt@ous-hf.no innen 19. april. Husk navn, fødselsdato, adresse, tlf nr, pårørende som deltar og hvilken relasjon de har og hvilke temaer du ønsker belyst.

Vardesenteret holder til i J-bygget på Radiumhospitalet, 5. etasje. Kurset varer fra 09:30 til 16:30.

Egenandel for pasienter er 345.-. Hvis du har frikort trenger du ikke å betale.

Reise- og oppholdsutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter.

Paisentreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel kr. 292.- tur/ retur. Pasientreiser dekker kr. 535.- for overnatting + 210.- for kost pr. døgn.

NB! Ta kontakt med Pasientreiser i forkant av kurset på tlf 05515 (www.pasientreiser.no).

Hvis du/ dere trenger overnatting på hotell må dere ordne dette selv. Vi tipser om Medirest Montebello hotell og Gaustad hotell tlf. 23 25 24 00 samt Olympiatoppen sportshotell tlf. 22 02 57 35.