Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Midt-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i Trøndelagsfylkene samt i Møre og Romsdal.

Likepersonskoordinator
Likepersonskoordinator i lokalavdelingen er May Skaali. Hun kan kontaktes på telefon 93 80 83 36 eller via postadresse Bortsveien 18, 7234 Ler  (ingen e-postadresse).

En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Send en e-post til styre-midt@munnoghalskreft.no eller leder Bjørn Fjærli, Fjærlivegen 4, 6686 Valsøybotn.