Landsstyret 2017-2018

Styreleder
Are Rydland
Lensmannsjordet 16, 9350 Sjøvegan
Telefon: 47 26 95 40
E-post: are.rydland@gmail.com

Nestleder
Chris Foss
President Harbitz’ gate 20 C, 0259 Oslo
Telefon: 91 16 60 31

Styremedlem
Torgeir Riise
Klauvarrinden 46, 5107 Salhus
Telefon: 48 00 85 03
Epost: riise383@gmail.com

Styremedlem
May Lillian Wettre Holthe
Rundtjernveien 59, 0672 Oslo
Telefon: 91 85 46 19

Styremedlem
Harald Ophaug
Jokob T. Hoffsvei 1, 7140 Opphaug
E-post: haropha@online.no

Styremedlem
Marianne Lambech Pettersen
Tormodsvei 4 B, 1184 Oslo
Telefon: 92 46 18 55

Styremedlem
Ove Korsnes
6686 Valsøybotn
Telefon: 48 13 74 32

Likepersonskomité

Anne Oddveig Heimly
E-post: aheimly@ous-hf.no

Marianne Lambech Pettersen
E-post: marianne@lambech.com

Liv Hilde Pettersen
E-post: livhoover@hotmail.com

Torgeir Riise
E-post: bodil.riise@home.no

Landskurskomité
Gry Tveterås (leder)
Lillian Solberg
Morten Bryn
Kari Kristiansen

Valgkomité
Lillian Solberg (leder)
Ann Karin Merket
Bjørn Johannesen
Kari Kristiansen

Redaksjonskomité
Are Rydland
Torbjørn Bull Njaa
Chris Foss
May Wettre Holte