Medlemsbladet «Munn og mæle» sendes til alle medlemmer og kommer ut 3-4 ganger i året.

Redaktør
Anne Guri Selnæs
Telefon: 926 07 318
E-post: medlemsblad@munnoghalskreft.no