For å løse spesielle oppgaver, kan landsstyret nedsette faste og midlertidige komiteer. Det er styrets ansvar at slike komiteer gis klare mandater, der oppgaver/mål, økonomi, ansvar og varighet for arbeidet framgår. Når ikke annet er fastsatt i mandatet, rapporterer komiteene til landsstyret. Kfr vedtektenes § 12. Normal oppnevningstid for medlemmer er 2 år.

Følgende komiteer finnes i 2018-2019

Likepersonskomité

Anne Oddveig Heimly
E-post: aheimly@ous-hf.no

Liv Hilde Pettersen
E-post: livhoover@hotmail.com

Marianne Lambech Pettersen
E-post: marianne@lambech.com

Terje Vonstad
E-post: terje.vonstad@online.no

Landskurskomité
Gry Tveterås
E-post: grytvet@hotmail.com
Telefon: 67 53 55 56

Tina Schøien
E-post: tina.schoien@gmail.com
Telefon:41 47 17 30

Valgkomité

Ann Karin Merket
E-post: akmerket@online.no

Redaksjonskomité
Are Rydland
E-post: are.rydland@gmail.com
Telefon: 47 26 95 40

Chris Foss
E-post: chris.foss47@icloud.com
Telefon: 91 16 60 31

May Wettre Holte
E-post: maywholthe@hotmail.com
Telefon: 91 85 46 19

Carita Teien
E-post: carita.teien@orgservice.no
Telefon: 93 46 06 35