Formålet med Munn- og halskreftforeningens organisasjonshåndbok er å sikre åpenhet og oversikt i sentrale rutiner, retningslinjer og avtaler.  Håndboka danner dermed grunnlaget for foreningens drift og for samarbeidet mellom medlemmene, avdelingene og foreningens sentrale ledd.

Noe avsluttet «verk» utgjør Organisasjonshåndboka imidlertid ikke. Landsstyret er ansvarlig for at samlingen holdes à jour. Nye elementer tas inn ved behov, etter hvert som det blir aktuelt.

Organisasjonshåndboka er tilgjengelig for medlemmene på Munn- og halskreftforeningens intranettside.

Ta gjerne kontakt med Sekretariatet på post@munnoghalskreft.no dersom du ser noen feil eller mangler eller ønsker at noe skal inn i organisasjonshåndboka.

Sist revidert: 30.05.2018

Innhold

Del 0             Versjonsliste

Del 1 ORGANISASJONEN

1.1   Kort om Munn-og halskreftforeningen
1.2   Gjeldende vedtekter (2018)

1.3   Organisasjonsledd og tillitsvalgte
1.3.1  Landsstyret
1.3.2  Komiteer
1.3.3  Lokalavdelinger
1.3.3.1  Avdeling Hordaland/Sogn og Fjordane
1.3.3.2  Avdeling Midt-Norge
1.3.3.3  Avdeling Nord-Norge
1.3.3.4  Avdeling Rogaland
1.3.3.5  Avdeling Sør-Norge
1.3.3.6  Avdeling Øst-Norge
1.3.3.7  Avdeling Østfold

1.3.4  Sekretariatet

Del 2  SENTRALE AKTIVITETER. RETNINGSLINJER

2.1    Landsmøte
2.2   Landskurset
2.2.1  Landskurskomité veiledning
2.3    Likepersonsarbeidet
2.3.1  Likepersonsarbeidet. OrganiseringOppdatert liste over likepersoner.
2.3.1.1  Sykehuskontakter
2.3.2  Mandat for likepersonskomiteen
2.3.3  Oversikt over likepersoner
2.3.4 Rapporteringsskjema for likepersoner

2.4    Informasjonsarbeidet
2.4.1  Oversikt over informasjonskanaler
2.4.2  Medlemsbladet Munn og mæle
2.4.3 Arkiv med tidligere medlemsblader
2.4.4  Hjemmesiden Munnoghalskreft.no
2.4.5 Munn- og halskreftforeningen på Facebook

2.5     Annet
2.5.1  Tillitsvalgtkonferanser, samlinger
2.5.2  Snorkelsvømming

Del 3  REGIONALE AKTIVITETER. RETNINGSLINJER

3.1     Standardvedtekt for avdelingene
3.2     Retningslinjer for avdelingenes årsberetninger

Del 4  DIVERSE
4.1.1 Referat fra styremøter
4.1.2 Årsberetninger
4.2    Arkiv, arkivrutiner
4.3     Utmerkelser. Æresmedlemskap og Hederstegn
4.3.1  Æresmedlemmer, liste
4.3.2  Mottakerliste hederstegn

4.4    Samarbeid
4.4.1  Kreftforeningen
4.4.2  ØNH sykepleierne
4.4.3  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO
4.4.4  Studieforbundet FUNKIS
4.4.5  Nordisk samarbeid
4.4.6  Europeisk samarbeid CEL
4.4.7  International Association of Laryngectomees IAL

4.4     Forretningsavtaler
4.5     Refusjonsskjema
4.6     Bestillingsskjema for flyreiser og hotell
4.7     Materielloversikt