Landsstyret er ansvarlig for at det etableres avtale om kontaktperson «sykehuskontakt» ved hvert av de store sykehusene. Sykehuskontaktene skal sammen med likemannskoordinatorene i områdets avdeling arrangere et årlig informasjonsmøte for personell ved ØNH avdelingen. Videre skal sykehuskontaktene bidra til å spre informasjon om Munn- og halskreftforeningen til pasientene.

Våren 2016 er det avtale om sykehuskontakt ved følgende sykehus:

Ved Universitetssykehuset Tromsø: Solveig Karlsrud, e-post solveig.karlsrud@unn.no

Ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset Trondheim: Hilde Øfsti, e-post hildeofsti@yahoo.no

Ved Haukeland Universitetssjukehus i Bergen: Turid Grimstad, e-post turid.grimstad@helse-bergen.no

Ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: Rbiah Anwar Soofi, e-post rbiah@hotmail.com

Ved Stavanger Universitetssykehus er det for tiden ingen kontaktperson.