Tannlegeutgifter
Mange kreftpasienter får behov for tannbehandling som følge av selve sykdommen og behandling. Det er tannlegen din som vurderer om du kan få støtte. Les mer her

Dine rettigheter som pasient
Kreftforeningen har samlet råd til deg som er pasient. Du har flere rettigheter når det gjelder hvor lenge du skal vente for å få behandling og hvem som skal behandle deg. Les mer her

Økonomi og rettigheter
Både pasienter og pårørende har rett til økonomisk støtte. Kreftforeningen har laget en oversikt. Les mer her

Mestre livet med kreft
Både det å være pasient og pårørende kan være krevende under og etter kreftbehandling. Få råd om blant annet mat, fysisk aktivitet og psykiske reaksjoner etter kreft. Les mer her

Praktisk hjelp
Se hvilke ordninger som kan hjelpe i hverdagen. Kreftkoordinator kan bistå. Les mer her

Arbeid og studier
Kreftrammede arbeidstakere og studenter har støtteordninger og rettigheter som kan være til hjelp. Les mer her

Få hjelp med rettigheter
Det kan hende at du har behov for at noen bistår deg i dine saker overfor det offentlige, eller du har behov for generell rådgivning. Her er noen av stedene du kan få hjelp. Les mer her

Pårørende
Vi reagerer forskjellig når kreft rammer noen i vår nærhet. Ikke minst avhenger måten vi takler utfordringene på, av hvor vi selv er i livet og modningsnivå. Tidligere erfaringer spiller en stor rolle. Det er viktig å ta vare på seg selv. Les mer her