Munn- og halskreft utgjør i overkant av fire prosent av det totale antallet nyoppdagede krefttilfeller i Norge.

Antallet nye tilfeller av kreft i munn og hals per år er svakt stigende. Forskning viser at økningen i noen grad skyldes kreft på grunn av infeksjon med HPV. I 2014 fikk cirka 582 nordmenn kreft i munn– og halsregionen. Av disse er det 407 menn og 175 kvinner. Kreft i strupehodet er den største gruppen, fulgt av leppe, tunge, munnhule og mandler.

Strupekreft er den typen kreft i hode– halsregionen som har best prognose. Fem års overlevelse for menn er 67,4% og 58,4% for kvinner.

Kreft i svelget har en fem års overlevelse hos menn på 60% og 56,4% for kvinner.

Kreft i munnhulen har fem års overlevelse på 57,6% hos menn og 64,9% for kvinner.

Tallene er fra 2013 og hentet fra Kreftregisteret.

Kilde: Kreftforeningen