På kalenderen

Møteplasser, kurs og grupper

The following is an excerpt.

Møteplasser, kurs og grupper for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk flere steder i landet, i regi av Kreftforeningen og andre.