Det finnes møteplasser, kurs og grupper for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk flere steder i landet, som Kreftforeningen og andre arrangerer.

Les mer her