Dette arrangementet flyttes til medio november.

Så snart vi har bedre oversikt over covid-19 situasjonen vil vi gå ut med mer informasjon.