Velkommen til foredrag 23. januar kl. 18 på Vardesenteret på Rikshospitalet.

Det blir foredrag v/ Bente Brokstad Herlofson, professor, spesialist i oral kirurgi og oral medisin v/ det odontologiske fakultet , UiO og overtannlege ved Tann- og kjeveenheten ved ØNH Rikshospitalet, OUS.

Påmeldinger til tlf. 974 00 440 eller e-post til vardesenteret@ous-hf.no