Likeperson_web

Munn- og halskreftforeningen tilbyr nye munn- og halskreftbehandlede samtale med en av foreningens likepersoner. Tjenesten bygger på et landsdekkende nettverk av frivillige likepersoner, som har sagt seg villig til å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre som er i en situasjon de selv har vært i.

Hva er en likeperson?
En likeperson slik Munn- og halskreftforeningen bruker ordet, er en som selv har vært i en situasjon som pasient eller pårørende, og som bruker sine erfaringer til å hjelpe andre som er i en lignende situasjon.

Hvor møter du våre likepersoner?
Vi har et nettverk av likepersoner som har stilt seg til disposisjon for deg som trenger å snakke med noen som har vært utsatt for det samme. Ikke alle distrikter er like godt dekket, men uansett hvor i landet du bor, kan vi komme til deg, dersom du ønsker det.

De viktigste arenaene for møter med nybehandlede eller nyopererte munn- eller halskreftpasienter, er de største sykehusene, dvs Rikshospitalet i Oslo, Haukeland i Bergen, St. Olavs hospital i Trondheim samt i noen utstrekning Universitetssykehuset i Nord-Norge, i Tromsø. Her har vi avtale med personalet, som bistår med å kontakte oss dersom du er interessert i å møte en likemann.

Les mer om vårt tilbud i Tromsø her

Opplæring og taushetserklæring
Likepersoner er ikke helsepersonell. De er medmennesker, ikke overmennesker, og de skal ikke uttale seg om spørsmål som har med diagnose eller behandling å gjøre. Våre likepersoner utfører sitt verv på frivillig grunnlag. De har fått en grundig opplæring før de går inn i tjenesten og har underskrevet en taushetserklæring. Det vil si at det som blir sagt mellom deg og likepersonen, forblir mellom dere.

Kvalitetssikring
Helsevesenet krever at våre likepersoner er kvalitetssikret. Det vil si at noen har vurdert om de er kvalifisert for oppgaven, før de får adgang til å representere vår likepersonstjeneste ved besøk i helseinstitusjoner. De får da et eget kort som bekrefter hvem de er samt visittkort med kontaktopplysninger.

Her kan du se en oversikt over likepersoner i foreningen