Livet etter kreften

En læringsserie av Munn- og halskreftforeningen

Langvarige utfordringer for kreftpasienter i hode- og halsområdet

Årlig behandles rundt 800 mennesker for kreft i hode- og halsomådet i Norge. For mange av disse pasientene fortsetter kampen lenge etter at behandlingen er avsluttet. De kan oppleve en rekke bivirkninger og seneffekter som påvirker livskvaliteten deres betydelig. Vanlige problemer inkluderer smerter, problemer med å spise og svelge, samt utfordringer med tale og utseende. Psykiske helseproblemer som angst og depresjon er også vanlig. 

10-episoders læringsserie produsert av Munn- og halskreftforeningen med støtte fra Stiftelsen Dam

Det kan ofte være vanskelig å navigere i all informasjonen som fins og denne er ofte svært faglig orientert. Munn- og halskreftforeningen har derfor med støtte fra stiftelsen Dam laget en læringsserie på ti episoder, som skal gi deg den informasjonen de før deg ønsket de hadde for å være best mulig forberedt til livet etter kreften. Vi har fått med oss de beste fagpersonene på temaet i tillegg til pasienter, kreftoverlevende og pårørende for å snakke om pasientperspektivet.

Se episodene i læringsserien nedenfor

Se episodene i kronologisk rekkefølge, eller kun de som interesserer deg mest.  

Ep1

Livskvalitet med orale bivirkninger

Mange opplever orale korttid- og langtidseffekter etter kreftbehandling. Hva kan du gjøre for å håndtere dem? 

Ca. 22 min

Ep2

Opprettholdelse av munnhelse

God munnhelse og stell av tennene er viktig etter behandling og er essensielt for å kunne leve mest mulig normalt etter behandling. 

Ca. 26 min

Ep3

Mestring av sosiale settinger og matsituasjoner

Mange pasienter opplever frykt forbundet med spesielt svelging av mat. Ofte blir det mye hosting, harking og mat som setter seg fast i halsen som kan være et hinder for å delta i sosiale settinger.  

Ca. 30 min

Ep4

Sikring av et godt kosthold

De fleste opplever å gå ned i vekt etter en behandling for kreft. Fins det noen tips og triks for hode- og halskreftoverlevende for å gjøre det enklere å regulere kostholdet? 

Ca. 25 min

Ep5

Hyperbar oksygenbehandling i trykkammer

Ved hyperbar oksygenbehandling blir pasienter med ulike stråleskader behandla med 100 prosent oksygen under økt trykk i et trykkammer. Hvorfor gis denne behandlingen og hvordan fungerer det? 

Ca. 22 min

Ep6

Seksualitet og samliv

En kreftdiagnose og behandling kan ha store konsekvenser for seksualiteten og sexlivet, både for den som har kreft og for en eventuell partner.  

Ca. 26 min

Ep7

Logopedi etter kreft i hode- og halsregionen

Mange pasienter blir overrasket over hvor mye talen påvirkes etter behandling. Hva er logopedens rolle etter behandling og hvordan kan de hjelpe? 

Ca. 24 min

Ep8

Langtidseffekter etter behandling

Langtidseffekter som fatigue rammer mange kreftoverlevere, og kan oppstå flere år etter behandling. Hva er langtidseffekter og hvordan kan du håndtere disse? 

Ca. 24 min

Ep9

Rettigheter og refusjonsordningen

Som hode- og halskreftbehandlet er det nødvendig å øke frekvensen av tannlegebesøk. Det er et komplekst regelverk når det gjelder refusjoner, og mange ender opp å betale unødvendig mye av egen lomme. 

Ca. 25 min

Ep10

Pårørenderollen

Kreft berører hele familien, og det kan være spesielt hardt for nærmeste pårørende. I den siste episoden snakker vi om viktigheten av pårørende og hvordan du kan mestre denne rollen. 

Ca. 32 min

Tusen takk til alle som har bidratt til prosjektet!

Vi vil rette en stor takk til fagpersoner, pasienter, pårørende og samarbeidspartnere som har bidratt i prosjektet. Deres bidrag har vært viktig, og vi setter stor pris på deres engasjement.  

Medvirkende:
Anita Helland (Ep4)
Asbjørn Kongshavn (Ep4)
Bente Arctander (Ep3)
Bente Brokstad Herlofson (Ep1 & Ep2)
Bjørn Fjærli (Ep5)
Cecilie Amdal (Ep3)
Chris Foss (Ep6)
Dora Thorhallsdottir (Ep10)
Frida Skoglund Olsen (Ep2)
Frode Skanke (Ep10)
Guro Vaagbø (Ep5)
Haakon Aars (Ep6)
Jan Berge (Ep7)
Jorid Løvbakk (Ep7)
Karina Dahl Pedersen (Ep9)
Knut Arne Gravingen (Ep9)
Rolf Erik Smith (Ep8)
Trinelise Jannang (Ep1)
Åse Bratland (Ep8)

Prosjektansvarlig:
Munn- og halskreftforeningen

Prosjektleder:
Munn- og halskreftforeningen/ Alfred Mestad Rønnestad

Journalist:
Stang Media/ Sølve Stang

Video:
Scooter Media/ Jacob Hultgren

Design:
Orgservice AS/ Tomy Hoang

Prosjektet er støttet av stiftelsen dam

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her