Klikk for navigering

Sekretariatet holder til i Oslo.

Besøksadresse: Thomles gate 4, 0270 Oslo

Telefon: 22 53 52 35

E-post: post@munnoghalskreft.no

Kontorets åpningstider: Mandag til fredag fra kl. 09:00 til 16:00

Medlemsservice: medlem@munnoghalskreft.no

Redaksjonen i medlemsbladet «Munn og mæle»: medlemsblad@munnoghalskreft.no

Webmaster: webmaster@munnoghalskreft.no

Styreleder
Are Rydland
Lensmannsjordet 16, 9350 Sjøvegan
Telefon: 47 26 95 40
E-post: are.rydland@gmail.com

Sekretariatetleder
Andreas Hole
Telefon: 22 53 52 35
Mobil: 975 47 784
E-post: ah@munnoghalskreft.no

Organisasjonsrådgiver
Mona Friberg(vikar)
Telefon: 22 53 52 35
E-post: post@munnoghalskreft.no