Landsstyret 2018-2019

Styreleder
Are Rydland
Lensmannsjordet 16, 9350 Sjøvegan
Telefon: 47 26 95 40
E-post: are.rydland@gmail.com

Nestleder
Chris Foss
President Harbitz’ gate 20 C, 0259 Oslo
Telefon: 91 16 60 31

Styremedlem
Bjørn Fjærli
Fjærlia, 6686 Valsøybotn
Telefon: 91 19 70 48
Epost: bjorn.fjaerli@svorka.net

Styremedlem
May Lillian Wettre Holthe
Rundtjernveien 59, 0672 Oslo
Telefon: 91 85 46 19

Styremedlem
Harald Ophaug
Jokob T. Hoffsvei 1, 7140 Opphaug
E-post: haropha@online.no

Styremedlem
Marianne Lambech Pettersen
Tormodsvei 4 B, 1184 Oslo
Telefon: 92 46 18 55

Styremedlem
Ove Korsnes
6686 Valsøybotn
Telefon: 48 13 74 32

Likepersonskomité

Anne Oddveig Heimly
E-post: aheimly@ous-hf.no

Marianne Lambech Pettersen
E-post: marianne@lambech.com

Liv Hilde Pettersen
E-post: livhoover@hotmail.com

Torgeir Riise
E-post: bodil.riise@home.no

Landskurskomité
Gry Tveterås (leder)
Lillian Solberg
Kari Kristiansen

Valgkomité

Redaksjonskomité
Are Rydland
Chris Foss
May Wettre Holte