Her finner du siste utgave av medlemsbladet «Munn og mæle» samt tidligere utgaver. Medlemsbladet sendes til alle medlemmer 3-4 ganger ila året, enten digitalt pr epost, eller på papir til de som foretrekker det.

Dersom du ønsker å bestille en papirutgave kan du kontakte sekretariatet på post@munnoghalskreft.no.

Redaktør
Jan Egil Aase
Telefon: 916 45 434
E-post: medlemsblad@munnoghalskreft.no