Interesse- og støtteorganisasjoner

CEL ? Conféderation Européenne des Laryngectomisés
Felles europeisk organisasjon av nasjonale europeiske foreninger for laryngektomerte i EU

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede
Hjemmeside for vår søsterorganisasjon DLHM – Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede

IAL – International Association of Laryngectomees
Gir omfattende engelskspråklig informasjonsoversikt om laryngektomi og laryngektomerte

Mun- och Halscancerförbundet
Hjemmeside for Mun- och Halscancerförbundet – (tidligere Svenska Laryngförbundet)

Norsk Lymfødemforening
Informasjon om ulike typer lymfødem og behandlingsmåter

Norsk Thyreoideaforbund
Nyttig informasjon om stoffskifteforstyrrelser, også etter kreftoperasjoner i strupehodet

S.P.O.H.N. – Support for People with Head and Neck Cancer
Amerikansk støtte- og selvhjelpsorganisasjon for pasienter med kreft i munn og svelg

WebWhispers
Omfattende nettforum for strupeopererte, hovedsakelig amerikanske deltakere. Åpent for alle. Informasjon og nettprat i overveldende mengder.

Behandling

Norsk faggruppe for ØNH sykepleiere
Norsk faggruppe for sykepleiere innen øre-nese-halsområdet. Organisasjon og aktiviteter.

Rikshospitalets øre- nese- halsavdeling
Rikshospitalets undersøkelser og behandling for pasienter med diagnoser i hode og halsregionen

Helse- og kreftinformasjon

Cancerbackup
Omfattende informasjon om alle sider av kreft i ulike former, lettfattelig skrevet med henblikk på pasienter og pårørende

International Agency for Research on Cancer
Cancer Mondial – Omfattende database med løpende oppdatert, verdensomfattende kreftstatistikk

Kreftforeningen
Kreftforeningens egen hjemmeside. Omfattende informasjon om kreft, forebygging og veiledning. Forskning. Organisasjon. Linker til flere pasient- og likepersonsorganisasjoner.

Kreftregisteret
Siden inneholder informasjon om kreft i Norge – forekomst, overlevelse og geografiske variasjoner. Fakta om kreft i bl.a. bryst, prostata, lunge, tarm og hud.

NHI – Norsk helseinformasjon
Omfattende lett søkbar helse- og sykdomsinformasjon. Videreføring på internett av den tidligere publikasjonen Pasienthåndboka

Oncolex
Oppslagsverk for onkologisk helsepersonell. Informativt om diagnoser og prosedyrer innen behandling av kreft.

The Mouth Cancer Foundation
Engelsk nettsted med fokus på informasjon om munnkreft, rettet både mot pasienter og fagfolk. Også informasjon om strupekreft og laryngektomi.

Logopedisk kompetanse

Bredtvet Kompetansesenter
Senterets målgruppe er barn, unge og voksne med store spesifikke språk- og talevansker, herunder laryngektomerte. Landsdekkende tjenester utenom vestlandsfylkene.

Logopedisk senter i Trondheim
Senteret i Trondheim yter logopedisk hjelp og trening til laryngektomerte.

Statped Vest
Avdeling logopedi arbeider med hele feltet språk- og talevansker. Innen laryngektomi ytes tjenester fra Agder og langs kysten til og med Finnmark.