Foreningen ble etablert i 1967 og het fram til april 2010 Norsk landsforening for laryngektomerte. Senere er munnhulekreftrammede også tatt opp i organisasjonen. I dag er de to gruppene omtrent like store. Vi har i dag ca 700 medlemmer.

I tillegg til dem som har gjennomgått behandling, er også pårørende en viktig medlemsgruppe. Også mange andre med interesse for medlemsgruppens situasjon og spesielle utfordringer støtter vårt arbeid gjennom medlemskap – blant annet helsepersonell og logopeder. Vi trenger dem alle – og gjerne flere!

Vi arbeider for å samordne og fremme medlemmenes interesser og være et forum for støtte og oppfølging. Som interesseorganisasjon har vi erfart at andre som har opplevd det samme, er verdifulle ressurser i en uvant og kanskje skremmende situasjon. Vi vet at andres erfaringer har vært til nytte for oss – og at dine erfaringer kan være til nytte for andre.

Munn-og halskreftforeningen er foreningen for deg som er strupeløs, behandlet for kreft i hode-hals regionen eller har permanent trakeostomi:

  • interesseorganisasjon med avdelinger over hele landet
  • iveretar munn-og halskreftoperertes rettigheter
  • likepersonstjeneste, møte pasienter hjemme eller på sykehuset
  • faglig og sosiale samlinger, kurs og erfaringsutvekslinger
  • medlemsbladet «Munn og mæle»
  • tilsluttet Kreftforeningen

Vi arbeider for å samordne og fremme medlemmenes interesser og være et forum for støtte og oppfølging.

Som interesseorganisasjon har vi erfart at andre som har opplevd det samme, er verdifulle ressurser i en uvant og kanskje skremmende situasjon. Vi vet at andres erfaringer har vært til nytte for oss – og at dine erfaringer kan være til nytte for andre.

Meld deg inn her

Munn- og halskreftforeningen er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysund), med organisasjons­nummer 988679143. Foreningens postadresse er Thomles gate 4, 0270 Oslo

Alle bilder: Anne Guri Solem