Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Midt-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i Trøndelagsfylkene samt i Møre og Romsdal.

Likepersonstjenesten
Vi har et nettverk av likepersoner som har stilt seg til disposisjon for deg som trenger å snakke med noen som har vært utsatt for det samme. Ikke alle distrikter er like godt dekket, men uansett hvor i landet du bor, kan vi komme til deg, dersom du ønsker.
En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Send en e-post til styre-midt@munnoghalskreft.no eller leder Bjørn Fjærli, Fjærlivegen 4, 6686 Valsøybotn.