Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Tillitsvalgte

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kontakter sekretariatet, referater fra styremøter, protokoll fra landsmøter, årsberetninger, maler, informasjon om årsmøter, og informasjon om hvordan søke økonomisk støtte. Du finner også Organisasjonshåndboken som svarer opp de fleste spørsmål om drift i foreningen.

Refusjon

Har du hatt utgifter ifm en tillitsvalgtsamling eller lignende kan du søke refusjon ved å bruke dette skjemaet under. Husk å legg ved kvitteringer på dine utgifter.

Medlemslister

Bestilling av oppdaterte medlemslister kan også gjøres ved å skrive til medlemsservice. Merk at det kan ta inntil 3 dager å behandle bestillingen.

Kontakt

Dersom du har behov for å kontakte sekretariatet kan du:

Likepersonsoppdrag

Skal du registrere et likepersonsoppdrag? Dette gjør du på:

Årlige rutine for innsending av dokumenter til sekretariatet

Hver lokalavdeling skal vært år gjennomføre et årsmøte. I Organisasjonshåndboken finner du utfyllende informasjon om innkalling og gjennomføring. Når årsmøte er gjennomført skal protokollen sendes til sekretariatet (post@munnoghalskreft.no). Opplys samtidig om eventuell utskiftning av styrets medlemmer slik at nettside og epost lister kan oppdateres.

  • Signert protokoll fra årsmøte
  • Signert årsberetning for forutgående år
  • Signert årsregnskap for forutgående år
  • Eget skjema fra Bufdir som heter Årsrapport (lokalavdelingene får tilsendt en mal for dette)

Dersom du får en henvendelse fra et medlem som ønsker opplæring er første steg å ta en vurderingssamtale med vedkommende for å se om personen vil egne seg som likeperson. Dette kan ta form av en uformell samtale, der hensikten er å avklare hvorvidt personen har et avgrenset forhold til egen sykdom. Dersom vurderingen er at vedkommende vil egne seg, meldes dette inn til sekretariatet. Når det er nok personer som ønsker opplæring vil sekretariatet organisere og ta kontakt med de påmeldte.

Foreningen har innført en søknadsordning for økonomisk støtte. Søknadsskjema sendes ut til lokalavdelingene med informasjon om frister. Det skal legges ved en handlingsplan som skisserer årets aktiviteter, samt et budsjett som følger denne malen.

Maler og dokumenter

Her kan du laste ned maler og dokumenter

Logo

Her kan du laste ned logoen i ulike format.

Noe du lurer på?

Logg inn

for tillitsvalgte

Kontakt sekretariatet hvis du trenger innloggingsinformasjon.