Seneffekter

Seneffekter etter kreftbehandling 

Behandling for kreft er en påkjenning for kroppen, og seneffekter og senskader kan oppstå i lang tid etter behandling.  

Fatigue 

Rundt 30 % av alle kreftpasienter opplever fatigue, eller uttalt kronisk slitenhet, og er en av de vanligste seneffektene etter kreftbehandling. Den kan oppstå i forbindelse med behandling, like etter avsluttet behandling, eller flere år etter behandling.  

Fatigue oppleves som en kronisk slitenhet som man ikke kan hvile seg til bedring av. Den kan vare hele eller deler av dagen. Graden varierer fra person til person: noen kan oppleve å være nesten helt invalidisert, mens andre kan klare å være i jobb, men vil oppleve at det krever all sin energi. Sosiale hendelser som et bryllup kan medføre flere dagers hvile i etterkant. Mange vil oppleve å måtte redusere eller slutte i sin jobb, og at det sosiale livet blir redusert.  

Mange møter dessverre manglende forståelse fra omgivelsene rundt. Fatigue er i stor grad en «usynlig sykdom» og er fortsatt ikke definert som en etablert sykdom i det internasjonale diagnosesystemet. Dette kan skape utfordringer i møte med helsevesenet, omsorgstjenesten, NAV med flere.  

Utfordringer med å tygge/ svelge

Som følge av strålingen kan noen oppleve av huden føles stram og mindre elastisk. Dette kan gi vanskeligheter med både å tygge og svelge mat. Det kan da være en fordel å velge mat som er myk og bløt. Det er ikke uvanlig å føle på at man bruker lenger tid enn før til å innta måltid; at man oftere setter mat i halsen; og at man kanskje spytter og hoster i forbindelse med inntak av mat. For mange kan dette oppleves som sjenerende i selskap med andre. Vår oppfordring er å snakke om dette i forkant, fremfor å unngå å treffe andre over et måltid.

Munntørrhet 

Dette er en relativt vanlig senskade for de som får strålebehandling i hode- og halsområdet. Nedsatt spyttproduksjon kan føre til plager relatert til tygging og svelging av mat. Det er også medvirkende til økt hyppighet av karies og tannkjøttsykdommer. Det er derfor viktig med hyppige tannlegebesøk. Pasienter som kan dokumentere at strålebehandling i hode- og halsområdet har medført nedsatt tannhelse, kan ha rett til refusjon av utgifter til tannbehandling dersom behandlingen er nødvendig for å forebygge infeksjon som kan bli livstruende.  

Økt risiko for slag

Det er noe nyere forskning som viser at det kan være en sammenheng mellom strålebehandling mot hode- og halsområdet og risiko for slag. Dette fordi det kan oppstå skader på hovedpulsårene som følge av strålingen. Denne skaden kan oppstå flere tiår etter behandling.

Osteoradionekrose

Osteoradionekrose er en tilstand som kan oppstå mange år etter behandling, og skyldes skade og nedbryting av bensubstans. For munn- og halskreftpasienter er det en risiko at dette oppstår i kjevebenet. Ved langvarige plager kan man overveie kirurgisk behandling.

Utfordringer med tale

Noen pasienter kan oppleve endring av, eller utfordringer med tale i etterkant av behandling. For mange blir det bedre med tid. Mange har nytte av å snakke med en logoped etter behandling.

For mennesker med nedatt hørsel og tale finnes det en tjeneste som kan brukes dersom man har behov for akutt helsehjelp. Tjenesten heter Nød-SMS og man må registrere seg med sitt mobilnummer før bruk.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her