Mestring

Mestring og psykisk støtte

Både pasient og pårørende kan føle seg alene etter en kreftbehandling og kjenne på maktesløshet. Det er ukjent for pasienten og pårørende å stå i denne situasjonen. En kreftdiagnose vil utløse stress hos de fleste. Situasjonen er ny, og den kan oppleves truende for den enkelte.

Å mestre kan bety å tilpasse seg den nye situasjonen. Pårørende og venner kan være gode støttespillere i denne tilpasningen. Andre støttespillere kan være psykolog, psykiater og psykiatrisk sykepleier. Disse finnes på sykehuset, men mange har behov etter behandlingen for å komme videre. Prester finnes også på sykehusene, og de kan være gode samtalepartnere og støtte i en foreløpig ukjent hverdag. De finnes også i nærheten av der du bor, og mange erfarer å få god hjelp til å komme videre i livet.

Noen har god støtte og finner glede av å prøve stressreduserende metoder som meditasjon, mindfullness og yoga.

I Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Tromsø finnes det Vardesenter. Vardesenteret er en gratis møteplasser for alle som har vært rammet av kreft, både pasient og pårørende. Her kan du møte andre, du kan gå på ulike kurs, du kan få hjelp til å komme i gang med trening, eller du kan bare ta en kopp kaffe med andre. Les mer om Vardesenteret på denne siden.

Det finnes også Lærings- og mestringssenter ved helseforetakene over hele landet. Sentrene tilbyr av og til har spesifikke lærings- og mestrings for ØNH pasienter.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?