Rehabilitering

De aller fleste vil ha godt av bistand til å tilpasse seg til livet etter kreftbehandling. Det kan bety tett oppfølging hos fysioterapeut, logoped og ernæringsfysiolog.

Mange ønsker seg tilbake til det «normale» livet etter behandling så raskt som mulig, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid til et rehabiliteringsopplegg.  Det er mye å hente på dette på sikt.

Hvorfor er det viktig?

Kreftbehandling er svært krevende for kroppen, og mange opplever dessverre seneffekter etter behandling. Hele 1/3 av alle kreftoverlevere har en eller flere seneffekter. Det vil si at over 90 000 kreftoverlevere i Norge lever med fysiske, psykiske eller sosiale konsekvenser. Ettersom stadig flere overlever, vil dette tallet trolig øke i fremtiden. For noen vil egenrehabilitering være riktig vei å gå, mens for andre vil det være viktig å få hjelp av fagpersoner for å kunne få best mulig funksjons- og mestringsevne.

Hvor kan du få rehabilitering?

Det er mange steder som tilbyr rehabiliteringsopplegg, både på sykehus, i kommunen og egne rehabiliteringssentre.

Kjerneområdene i rehabilitering er ofte psykisk helse, fysisk aktivitet, ernæring og arbeidsliv. Innhold og form vil variere fra sted til sted.

Hvordan søke om rehabilitering?

En lege må søke om dette for deg. Både din fastlege og behandlende lege kan gjøre det. De vil også ha god oversikt over de ulike alternativene.

www.helsenorge.no under «behandlingssteder» kan du også se oversikt over de ulike rehabiliteringsmuligheten. Har du spørsmål kan du ringe HelseNorge sin veiledningstelefon på 23 32 70 00.

Ulike tilbud

Nedenfor har vi listet opp noen eksempler på rehabiliteringsmuligheter rundt om i landet.

Montebellosenteret (Hedmark): dette er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Alle kursene bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft». Les mer her

Unicare Steffensrud (Oppland): pasienter med behov for aktiv rehabilitering tas imot her. Les mer her

Catosenteret (Akershus): dette er et tilbud til kreftpasienter som har hatt ett langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Les mer her

Sørlandets rehabiliteringssenter (Vest-Agder): Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp er at den enkelte skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for å kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv. Les mer her

LHL-klinikken Nærland (Rogaland): Målet er å gi veiledning i å mestre livet videre etter endt kreftbehandling, eller å mestre livet videre i en kreftrammet kropp. Les mer her

Muritunet (Møre og Romsdal): Rehabilitering ved Muritunet har som hensikt å hjelpe og styrke pasienten med å handtere endringer som følge av kreftsykdom og behandling. Les mer her

Unicare Landaasen (Oppland): Landaasen har tilbud som kan tilpasses individuelle- eller gruppeprogrammer, og tar utgangspunkt i den enkelte pasient og brukers livssituasjon. Les mer her

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her