Hypofarynks/ nedresvelgskreft

Kreft i nedre svelg

Mistanken om denne kreftformen avdekkes oftest ved undersøkelse hos allmennlege, hos tannlege eller øre-, nese-, halsspesialist der en slik er tilgjengelig.

Det er viktig at det ikke går lang tid fra de mistenkelige symptomene oppstår til utredning og avklaring av denne diagnosen skjer. Dersom en undersøkelse hos spesialist ikke er mulig å få til, må du som pasient bli henvist direkte fra allmennlegen til øre-, nese-, hals -avdeling ved sykehus. Det samme gjelder når tannlegen oppdager mistenkelige funn.

Spesialister ved øre-, nese-, hals avdeling på det aktuelle sykehuset skal innen kort tid ta imot og undersøke deg om det er tegn på denne sykdommen.

Symptomer

Symptomene avhenger av hvor kreftsvulsten sitter og hvilket stadium kreften er i.

Pasienter med kreft i tidlig stadium har vage symptomer, og gjør at diagnosen ofte stilles sent.

Generelt tegn på sykdommen er sår som ikke vil gro, svulst i slimhinner eller en kul på halsen som kan gi mistanke om kreft.

Symptomer vil ofte være:

  • Heshet i mer enn tre uker uten forklaring eller bedring hos pasienter over 40 år.
  • Svelgebesvær og/eller  “klump i halsen” fornemmelse med smerteutstråling til øre.
  • Stemmeproblemer.
Behandling

Operasjon av kreftsvulster i disse delene av svelget er sjelden mulig å gjennomføre.

Strålebehandling med samtidig cellegiftbehandling er derfor den vanligste behandlingsformen. Hele halsen blir bestrålt fordi disse svulstene ofte har spredt seg. Det kan noen ganger bli nødvendig å fjerne lymfeknuter på halsen.

Ved svulster i munnsvelget gis vanligvis strålebehandling som dekker modersvulsten og hele halsen.

Små svulster i strupesvelget får primært strålebehandling. Ved middels store og store svulster vurderes det å operere bort svelgets nedre del og strupehodet  (laryngofaryngektomi).

Cellegift kan gis ved tilbakefall, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt.

Immunterapi er en ny type behandling som i det siste er tatt i bruk ved behandling av mange kreftformer. Foreløpig er det lite dokumentasjon av erfaringer med immunterapi ved kreft i munn/svelg. Du bør be om informasjon fra sykehuset om mulighetene for denne typen behandling

Målet med all behandling ved kreft i svelget er å etablere kontroll over sykdommen, forhindre plager av svulstvekst og forebygge tilbakefall. Behandlingen skal ta sikte på å bevare funksjoner og gi godt kosmetisk resultat.

Det er ingen aldersbegrensning når det gjelder behandlingen.

Prognose

Kreft i munn/ svelg kan ofte helbredes, spesielt hvis kreften oppdages tidlig. Pasienter med kreft i tidlige stadier (har relativt god prognose. Fem års relativ overlevelse for disse pasientene var i 2018 i overkant av 65 prosent.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres overlevelsen i forhold til likt kreftstadium uten spredning.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her