Det er totalt ca 500 tilfeller av munnhulekreft i Norge hvert år. De fleste pasientene er over 50 år. Disse kreftformene er mer hyppig hos menn enn kvinner. Tobakk, alkohol og/eller dårlig ernæring og tannstatus kan være disponerende faktorer, men slike kreftsvulster kan oppstå hos personer med svært sunt levesett.

Behandling er om mulig kirurgisk fjerning av primærsvulsten og av eventuell lymfeknutespredning. Ofte suppleres den kirurgiske behandlingen med strålebehandling mot tilgrensede deler av munnslimhinnen og mot regionale lymfestasjoner. I langtkomne tilfeller kan deg også være aktuelt med cellegift.

Hva menes med kreft i munnhulen?

Med munnhulen menes området fra leppene og bak til ganeseilet. Det vil si et område som man selv kan se og inspisere i speilet.

Kreft beskrives som ukontrollert cellevekst. Med dette menes celler som har mistet evnen til å kontrollere sin egen vekst. Det vil føre til oppsamling av denne celletypen på ett eller flere steder, det dannes en svulst eller flere svulster.

Det betyr ikke at enhver svulst man finner i munnhulen, er kreft. Mange ufarlige tilstander vil også kunne gi svulster. En viktig oppgave for legene er å skille de ufarlige svulstene fra de farlige.

Les mer om munnhulekreft her

Last ned Munn-og halskreftforeningen brosjyre om «Til deg som har eller har hatt Munnhulekreft» her