Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Om foreningen

Munn- og halskreftforeningen har lokale avdelinger over hele landet. Avdelingene organiserer aktiviteter av ulike slag, med vekt på det sosiale. Det arrangeres møter, turer og andre sammenkomster.

I listen under ser du hvilke avdelinger som for tiden finnes, og kontaktinformasjon til leder/kontaktperson.

Nye medlemmer blir i utgangspunktet registrert i samsvar med denne inndelingen. Nå kan det jo hende i vårt langstrakte land at enkelte opplever en annen tilhørighet som mer praktisk. Da ordnes avdelingsmedlemskapet etter ønske.

Det finnes p.t ingen egen lokalavdeling for området Telemark og Vestfold. Dersom du kunne vært interessert i å drive et slikt lokalt arbeid kan du ta kontakt med sekretariatet på post@munnoghalskreft.no

Foreningen ble stiftet i 1967.

Les mer

Foto: Tomy Hoang

Noe du lurer på?