Orofarynks/ munnsvelgkreft

Årlig har vi i Norge rundt 250 tilfeller av denne typen kreft. Sykdommen rammer oftere menn enn kvinner.

Denne kreftformen omfatter bakre del av munnhulen og den delen av svelget som ligger mellom den bløte ganen i munnen og strupelokket. Den vanligste lokalisasjonen for slike kreftsvulster er rundt mandlene.

Forekomsten av kreft i munn/ svelg har økt de senere årene, og dettes settes i forbindelse med økt forekomst av Humant papilloma (HPV) virus infeksjon i svelget. HPV- infeksjon er en seksuelt overførbar infeksjon.

Symptomer

Fra begynnelsen av gir denne kreftformen få symptomer. Sykdommen er derfor vanskelig å oppdage tidlig. Det første man oppdager er kuler på halsen og problemer med å svelge. Etter hvert kan man merke økende smerter og blødninger fra sår på svulsten. Dessverre har sykdommen da vart en stund når disse symptomene kommer, og det er risiko for at kreften har rukket å spre seg.

Symptomer kan være:

  • Smerter og sårhet når du tygger, svelger eller beveger kjeven eller tungen.
  • Smerter med utstråling til øret.
Diagnose

Ved mistenke skal fastlegen gjøre de første undersøkelsene ut i fra symptomene. Mer enn halvparten av svulstene blir funnet i mandlene, de andre er omtrent likt fordelt på tungebasis og den bløte ganen. Enkelte ganger finnes svulstene også på bakveggen i svelget. Spredningen av denne kreften kan skje særlig til lymfeknuter ved kjevevinkelen. Det er nødvendig at det gjøres speilundersøkelse eller endoskopi av halsen innvendig.

Fastlegen skal henvise til videre utredning og behandling hos spesialist på sykehus. Du bør være klar over at selv om du blir henvist til spesialist, betyr ikke det nødvendigvis at du har kreft.

Andre undersøkelser som blir gjort på sykehuset er ultralyd, CT/ MR-screening og endoskopi. Sikker diagnose kan stilles ved at vevsprøve tatt fra svulsten undersøkes ved hjelp av mikroskop.

Behandling

Behandlingsalternativene er som regel operasjon, eller strålebehandling – eventuelt en kombinasjon av disse. Et universitetssykehus skal ha ansvaret for behandlingen.

Operasjon blir valgt ved mindre svulster når disse befinner seg slik at et eventuelt inngrep ikke medfører betydelige skader med påfølgende funksjonstap.

Operasjonen vil bli planlagt nøye ut fra hvor svulsten sitter og hvordan operasjonen vil påvirke funksjoner.

Strålebehandling anvendes gjerne ved større svulster og svulster der kirurgiske inngrep vil gjøre stor skade eller er umulig å gjennomføre.

Cellegift gis ved tilbakefall, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand enten en eller flere typer cellegift samtidig.

Immunterapi er en ny type behandling som nå har hatt sitt gjennombrudd i kreftbehandlingen i Norge. Foreløpig er det lite dokumentasjon av erfaringer med immunterapi ved kreft i munn/svelg. Du bør be om informasjon fra sykehuset om mulighetene for denne typen behandling.

 På universitetssykehuset hvor behandlingen skal foregå har du som pasient krav på å bli grundig informert av de fagansvarlige for behandlingen. Som pasient skal du også informeres om videre muligheter for rehabilitering.

Prognose

Kreft i munn/ svelg kan ofte helbredes, spesielt hvis kreften oppdages tidlig. Pasienter med kreft i tidlige stadier (har relativt god prognose. Fem års relativ overlevelse for disse pasientene var i 2018 i overkant av 65 prosent.

Ved spredning til lymfeknuter på hals, halveres overlevelsen i forhold til likt kreftstadium uten spredning.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her