Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Landsstyret

Bjørn Fjærli

Styreleder

Knut Arne Gravingen

Nestleder

Rolf Erik Smith

Styremedlem

Benedicte Vik

Styremedlem

Trinelise Jannang

Styremedlem

Harald Markussen

Styremedlem

Samuel Hætta

Styremedlem

Frida Olsen

1. Varamedlem

Knut Damli

2. Varamedlam

Noe du lurer på?