Refusjon av tannlegeutgifter

Dagens ordning etter endring januar 2019 

1. januar 2019 ble det innført nye bestemmelser for hva som dekkes av utgifter til tannbehandling. Disse nye bestemmelsene medførte en del uklarheter, både for pasienter og behandlere. Uklarhetene som har oppstått handler spesielt om hva som egentlig dekkes under den såkalte infeksjonsbestemmelsen, med andre ord tannlegeutgiftene som skyldes fare for infeksjon. Hvem som får dekket hva av tannbehandlingsutgifter skal frem gå av det såkalte «Gule heftet» som Helse- og omsorgsdepartementet har utgitt. Vi har fått vite at Det gule heftet nå brukes slavisk av tannlegene, men jurister påpeker behov for oppklaring fra helsemyndighetene.  

Kreftforeningens jurister tolker de nye reglene dithen at det er infeksjon som kan gi en alvorlig og livstruende risiko som heretter dekkes. Det må altså ikke være livstruende på behandlings- tidspunktet, og dette bekreftes av Helsedirektoratet.  

Det presiseres at det ikke er gjort endringer når det gjelder svulster i munnhulen eller tilgrensende vev eller hoderegionen ellers (§ 1pkt. 3).  

Legeerklæring 

Den viktigste praktiske endringen i infeksjonsbestemmelsen er at det nå er nødvendig med erklæring fra sykehuslegen. Infeksjonsbestemmelsen lød tidligere slik: «Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.» Kreft er listet opp som en mulig grunn til infeksjon.  

Den nye bestemmelsen er endret til: «Etter denne bestemmelsen kan det gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende behandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.»  

Endringen hadde opprinnelig som hensikt å gjøre det enklere for pasientene uavhengig av hvilken diagnose pasienten har i bunn. Erfaringen til nå tilsier imidlertid at endringen i praksis har gitt uheldige utslag for en del kreftpasienter. Tilbakemeldinger viser at flere tannleger og pasienter oppfatter det som at det ikke lenger gis støtte med mindre infeksjonen er livstruende på daværende tidspunkt.  

Dette er altså ikke riktig, og Helsedirektoratet har også bekreftet at retningslinjene for refusjon skal tolkes dithen at det er infeksjon som kan gi en alvorlig livstruende risiko som dekkes. Med andre ord, infeksjonen må ikke ha blitt livstruende på tidspunktet for tannbehandlingen for at utgiftene kan refunderes. Dermed bør usikkerheten som er oppstått etter at de nye bestemmelsene kom, være ryddet av veien. Det gjenstår da å se hvordan infeksjonsbestemmelsen blir praktisert.  

Ikke godt nok 

Munn- og halskreftforeningen er ikke fornøyd med hvordan dagens refusjonsordning fungerer. Vi opplever at det fortsatt er store skjevheter i hvordan det praktiseres og mange sitter igjen med store egenandeler. Foreningen ønsker først og fremst at gruppen blir inkludert som en del av de sårbare gruppene som pr i dag får gratis tannbehandling. 

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her