Nese og nasofarynkskreft

Kreft i nese og bihuler

Kreft i nesen omfatter kreft i fremre og bakre del av nesen, i nesesvelgrommet. Sykdommen forekommer nokså sjeldent; I 2018 hadde vi ifølge Kreftregisteret 38 nye tilfeller i Norge.

Kreftsvulster i disse områdene utvikler seg som regel i det stille, og sykdommen er derfor ofte ganske fremskreden når diagnosen stilles.

Mye er ukjent når det gjelder årsakene til kreft i nesen. Det vi vet er at blant annet trestøv (snekkerkreft), nikkel og lærstøv kan øke risikoen og medvirke til noe av den kreften som oppstår i dette området. I vår del av verden er bruk av alkohol og tobakk sannsynligvis også viktige årsaker.

Symptomer

Symptomer kan være:

  • Tett nese og bihuler
  • Kronisk bihulebetennelse som ikke lar seg behandle med antibiotika
  • Hodepine
  • Neseblødninger
  • Smerter
  • Hevelser

Du kan for eksempel merke at du lett begynner å blø fra nesen, noe du sjelden gjorde før. Nesen kan etter hvert kjennes tett ut, noe som du heller ikke har vært plaget med tidligere. Det kan også oppstå symptomer fra øre og svelg, og det kan dukke opp forstørrede lymfeknuter på halsen. Hodepine er ganske vanlig. Ved fremskreden sykdom oppstår lammelser i øyemusklene, noe som gir dobbeltsyn, og ansiktssmerter og nummenhetsfølelse i ansiktet.

Diagnose

Først kan allmennlegen se tegn som gjør at han eller hun får mistanke ut ifra symptomene og etter å ha undersøkt nesen. I så fall skal allmennlegen henvise deg raskt videre til en øre-, nese-, halsspesialist.

Hos øre-, nese-, halsspesialisten eller ved sykehusavdelingen, skal det gjøres vil det bli gjort en grundige undersøkelser for å kartlegge om det er kreft. Ultralyd, CT og MR er viktige undersøkelser for å påvise og kartlegge omfanget av svulsten.

Den avgjørende undersøkelsen er vevsprøve av svulsten og undersøkelse av denne ved hjelp av mikroskop. Den mikroskopiske undersøkelsen vil med stor sikkerhet gi svar på om det er kreft eller ikke.

Behandling

Behandlingen av denne sykdommen vil variere med hvor kreftsvulsten sitter, hvilken type svulst det er og hvor langt sykdommen er kommet.

Strålebehandling er hovedbehandlingen i de tidlige sykdomsfasene.

Ved mer sykdom som er kommet langt kombineres strålebehandling med cellegiftbehandling.

Operasjon: Som regel vil det være vanskelig å fjerne svulsten ved en operasjon. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt ved kreft i selve nesen, men det er vanligvis ikke mulig ved kreft i nesesvelgrommet.

Kreft i nesesvelgrommet har en tendens til å spre seg tidlig. Siden det er svært vanskelig å operere bakerst i nesen, og det befinner seg større blodårer og viktige nerver like ved, er den anbefalte behandlingen strålebehandling. Det er gjort store fremskritt både i bildediagnostiske metoder og i teknikker for strålebehandling som i de senere årene har forbedret resultatene av denne behandlingen.

Prognose

Prognosen er best i de tilfellene der kreften oppdages tidlig. Det vil i praksis si svulster ytterst i nesen. Disse har en bra prognose sammenlignet med svulster lenger bak i nesen. Dataene viser at fem års -overlevelsen går fra 90 prosent til 58 prosent for tidlig versus langtkommen kreft.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her