Behandling

Helbredelse og fjerning av kreften vil være hovedmålet for behandlingen som gis.

Legene vil planlegge og legge opp behandlingen slik at ulike funksjoner blir bevart. Hensynet til pasientens livskvalitet blir nøye vurdert under planleggingen.

Dette er behandlingene som gis:

  • Operasjon og strålebehandling er de vanligste behandlingsmetodene, ofte i kombinasjon.
  • Cellegift blir i noen tilfeller, gitt sammen med strålebehandling eller alene.
  • Immunterapi er en ny type behandling som aktiverer immunforsvaret til å angripe kreftceller
Operasjon

Operasjonen vil foregå på et universitetssykehus og som pasient vil du være inneliggende på sengeavdelingen.

Operasjonen innebærer fjerning av svulsten og lymfeknuter på halsen dersom det er spredning til disse.

Fjerning av svulsten betyr at også vev omkring svulsten fjernes med god margin.

Mindre svulster kan ofte opereres bort uten at det fører til store forandringer for deg som pasient.

Større inngrep kan føre til endret utseende eller endret funksjon.

Kirurgen vil planlegge nøye ut ifra hvor svulsten sitter, og hvordan fjerning vil påvirke muligheten til å snakke, tygge og svelge. Planleggingen omfatter også hvordan operasjonen påvirker utseendet.

Hode- og hals kirurger samarbeider ofte med leger på plastikkirurgisk avdeling. Den plastikkirurgiske teknikken gir i dag store muligheter til å rette opp det som må opereres bort på grunn av kreft.

Som pasient skal du få grundig informasjon på forhånd av kirurgene. Det skal også gis informasjon om mulighetene for rehabilitering av endrede funksjoner.

Strålebehandling

Strålebehandlingen kan gis i forkant av operasjon, eller etter operasjon.

Strålebehandling etter operasjon gis som regel dersom det er risiko for at kreftceller kan sitte igjen i området som er operert.

I noen tilfeller blir strålebehandling valgt fremfor operasjon. Dette gjelder for diagnoser som vil medføre så omfattende kirurgi at pasienten vil få stort funksjonstap.

Merk at både pasient og pårørende skal gis grundig informasjon om behandlingsvalget gjennom en eller flere samtaler.

Fiksering og simulering før strålebehandling: Før strålebehandlingen kan starte tilpasses en maske som pasienten skal bruke under hele strålebehandlingen. Dette for å kunne rette strålene mot samme område hver gang.

Strålebehandling av munn- og halskreft skjer på et av universitetssykehusene der personellet har høy kompetanse på behandlingen. Pasienten kan enten bo hjemme eller være innlagt på sykehuset under behandlingen. I noen tilfeller kan pasienten få tilbud om å bo på pasienthotellet ved sykehuset. Da har pasienten helgepermisjon og kan reise hjem.

Bivirkninger av strålebehandlingen er noe de aller fleste munn- og halskreftpasienter vil oppleve i større eller mindre grad. Vanlige bivirkninger er munntørrhet, økt slimproduksjon, sårhet, endret smaksans, kvalme og tretthet.

Som pasient må du passe på å fortelle hvordan du har det. Det finnes mange gode tiltak for å lindre symptomene. De som jobber på stråleavdelingen, er gode på å lindre bivirkninger.

Cellegift

Munn- og halskreftpasienter behandles også med cellegift. Cellegift gis ofte sammen med strålebehandling for at behandlingen skal virke enda bedre på kreftsykdommen.

I andre tilfeller gis cellegift ved tilbakefall når det ikke er muligheter for operasjon eller strålebehandling.

Cellegiftbehandling av munn- og halskreftpasienter gis på universitetssykehuset der strålebehandlingen foregår, men kan også gis på lokalsykehus.

Immunterapi

Immunterapi er en ny type behandling som nå også er tatt i bruk i behandlingen av munn- og halskreftpasienter i Norge. Dette er en type kreftbehandling som aktiverer immunforsvaret til å gå til angrep på kreftcellene. I de siste årene har det vært et gjennombrudd i utviklingen, og immunterapi er i det siste blitt en viktig del av behandlingen for flere kreftformer. 26. oktober 2020 ble immunterapien Pembroluzimab godkjent som førstelinjebehandling i Beslutningsforum.

Erfaringene med immunterapi i behandling for munn- og halskreft er fortsatt noe begrenset. Du kan be om mer informasjon om denne typen behandling på behandlingsstedet.

Les mer om hva som venter i tiden etter behandling.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her