Risikofaktorer

Risikofaktorer og forebygging

Tobakk: det er en klar sammenheng mellom sigarettrøyking og risiko for hode – hals kreft. Ved røykestopp avtar risikoen og etter 10 år er risikoen den samme som for ikke røykere.

Alkohol: det er forskning som konkluderer med at kreft i munnhule og svelg og strupe har en sikker sammenheng med alkoholkonsum. I kombinasjon gir alkohol og tobakk større risiko for å få kreft.

Genetiske faktorer: i Europa er det store forskjeller i insidens av hode-/halskreft mellom forskjellige land. Mulige årsaker til dette kan være genetiske forskjeller i metabolisme av alkohol og genetisk metabolisme av nikotin og DNA reparasjon.

Munnhygiene: dårlig munnhygiene har lenge vært antatt å disponere for munnhulekreft. Dette kan ha sammenheng med alkohol og tobakksforbruk.

HPV virus: HPV har lenge vært en kjent årsak til livmorhalskreft. I 2007 konkluderte Verdens helseorganisasjon at HPV 16 virus også forårsaker kreft i orofarynks. HPV er en seksuelt overførbar infeksjon. 70-80 % av seksuelt aktive personer smittes i løpet av livet. Det er forbigående hos de fleste. Det foreligger nå to forskjellige mekanismer for dannelse av kreft i orofarynks. En som følge av tobakk og alkohol, og en som følge av HPV. Det er en økning i antall krefttilfeller i orofarynks som skylles HPV. Endrede seksualvaner og normalisering av oralsex anses som en sannsynlig forklaring på økningen. Behandlingen er lik for HPV positiv og HPV negativ svulst i orofarynks. Man ser at behandlingen responderer bedre på HPV positive svulster enn HPV negative svulster.

Immunsuppresjon: immunsupprimerte organtransplanterte pasienter har en høyere risiko for flere typer kreft, blant annet hud og hode-halskreft.

Forebygging

På grunn av sykdommens etnologi er det et stort potensiale for å forebygge hode – halskreft. Den viktigste vil være å få ungdom til å la være å begynne med sigaretter og eller snus, samt være tilbakeholdne med alkohol. Her vil skolen og helsetjenesten være sentral.

De som allerede røyker og/eller misbruker alkohol bør informeres om viktigheten av å slutte.

Som for en del andre kreftformer, vil høyt inntak av frukt og grønnsaker redusere risikoen for kreft i munnhule og svelg.

Vaksinering mot HPV er en viktig og sikker måte å forebygge HPV-relatert hode- og halskreft. Munn- og halskreftforeningen var aktive i etableringen av program for vaksinering av gutter. Det ble innført i 2018. Foreningen stiller seg også bak fagmiljøet som mener at voksne av begge kjønn opp til 45 år også bør vaksineres mot HPV.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her