Strupekreft er kreftsykdom som oppstår omkring stemmebåndene. Det mest fremtredende symptomet er heshet.

Årlig rammes rundt 120 personer av strupekreft i Norge, de fleste er menn i midten av 60-årene. Ca 20 av disse blir laryngektomert, det vil si at de får fjernet strupehode med stemmebånd og puster deretter gjennom hull på halsen. Stadig flere blir imidlertid vellykket behandlet på andre måter, enten ved mindre omfattende laseroperasjoner eller med stråling. Mulighetene for helbredelse regnes som gode, dersom sykdommen oppdages tidlig.

Uten stemmebånd kan man naturlig nok ikke snakke på samme måte som tidligere. Du kan uttale ordene som før, men mangler selve stemmelyden som du skal artikulere. Da er det tre måter å få frem lyd på:

1. Ved hjelp av spiserørstemme, som er en kontrollert form for rapelyd

2. Ved hjelp av talevibrator, som er en elektronisk lydkilde som holdes mot halsen slik at lyden forplanter seg til munnhulen.

3. Ved hjelp av taleprotese, som er en liten enveis ventil som opereres inn mellom spiserør og luftrør.

Å være strupeløs er et handicap, men det er svært individuelt hvordan det påvirker tilværelsen. Laryngektomien i seg selv er ingen hindring for at man kan leve et rikt og aktiv sosialt liv.

Les mer om strupekreft her

Last ned Munn-og halskreftforeningens brosjyre om «Til deg som har eller har hatt strupekreft» her