Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Kontakt oss

Sekratariatet

Kontorets åpningstider
Mandag til fredag fra kl. 09:00 til 16:00

Styreleder

Bjørn Fjærli

Sekretariatsleder

Andreas Hole

Redaksjonen i medlemsbladet «Munn og mæle»
Webmaster

Emma Bodman

Organisasjonsrådgiver

Emma Bodman

Noe du lurer på?