Munn-og halskreft oppstår enten fra slimhinnene eller i kjertlene i øvre luftveier som strupehode, leppe- og munnhule, svelg, nese- og bihuler eller spyttkjertler.

Årlig får i underkant av 650 personer i Norge diagnostisert kreft i munnen og i munndelen av svelget.

Munnhulekreft omfatter kreftsykdom i lepper, munn, tunge, gummene og spyttkjertlene.

Svelgkreft betyr i denne sammenheng kreft i den delen av halsen som er rett innenfor munnen (orofaryngeal kreft).

Strupekreft er en kreftsykdom som oppstår omkring stemmebåndene.

Årlig dør rundt 150 personer i Norge av kreft i munnhulen og svelget. Tidlig diagnose medfører at sykdommen i de fleste tilfeller kan behandles med svært godt resultat. Dessverre er det mange krefttilfeller i munn og svelg som oppdages sent, det vil si på et tidspunkt der kreften har vokst inn i annet vev eller har spredd seg til andre deler av kroppen. Dette er fordi kreft i munn og svelg er smertefri i tidlige stadier og fører ikke til legekontakt.

Les mer om de ulike diagnosene:

Kilde: Kreftforeningen/Norsk Helseinformatikk