Likepersonstjeneste på UNN

Etter modell fra Rikshospitalet har lokalavdelingen i Nord-Norge nå startet med likepersonstjeneste direkte på ØNH-avdelingen ved UNN.

Nå er det guttenes tur

I åtte år har jentene fått den. Nå må gutter også få vaksinen som kan beskytte menn mot kreft i penis, anus, munnhule og svelg, mener Sveinung Sørbye, overlege ved UNN.

Hos statsministeren

Statsministeren og helse-og omsorgsdepartementet inviterte til møte om kvalitet og variasjon i helse-og omsorgstjensten. Munn-og halskreftforeningens egen Chris Foss var tilstede.

Se høringen på Stortinget

27. oktober var Munn-og halskreftforeningen tilstede på Stortinget i forbindelse sakene HPV vaksinering av gutter og viktigheten av Kreftkoordinator satsningen i forbindelse med Statsbudsjettet 2017.

Vi skal på Stortinget!

Munn- og halskreftforeningen har blitt invitert til å komme med en muntlig høring om statsbudsjettet 2017 27. oktober.