Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt om mestring

Som del av et mastergradsprosjekt i klinisk forskning og fagutvikling ved Oslomet- storbyuniversitet (tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus), søkes det etter kandidater til å utforske hvordan pasienter opplever mestring etter behandling, med spesielt fokus på hverdagsmestring, seksualitet og intimitet.

Studien gjennomføres av kreftsykepleier Karin Zymarikopoulos, som har over 25 års erfaring med kreftpasienter fra ØNH avdelingen på Rikshospitalet. Karin søkes 6-8 tidligere pasienter til individuelle intervju med ca 1 times varighet. Det er en fordel om det har gått minimum ett år siden behandling ble avsluttet, og at kreften var HPV-relatert.

Intervjuene vil foregå på Rikshospitalet for de som bor i nærheten, ellers kan de også foregå pr telefon.

Før prosjektet kan igangsettes må det godkjennes av Norsk Samfunnsvitenskapelige Datatjeneste (NSD), denne godkjenning avventes.

Dersom du er interessert i å delta kan du kontakt med Karin på e-post karinzym@hotmail.com eller telefon 97753519.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her