Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Frokostseminar om kreft og munnhelse

I samarbeid med Det odontologiske fakultet ved UiO, Kreftforeningen og Munn- og halskreftforeningen inviterte NTF til frokostseminar om kreft og munnhelse i forbindelse med årets Munnhelsedag 20. mars.

Seminaret handler om munnhelsen før, under og etter kreftbehandling. Målet er å belyse den sentrale rollen tannhelsepersonell spiller i tidlig diagnostisering, samt nødvendigheten av å inkludere oral helse i kreftomsorgen i alle ledd av behandlingsløpet, inkludert oppfølging med tanke på plager og senskader forårsaket av kreftbehandling.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?