Rehabilitering skal gi deg muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen.

Målet er å kunne mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet. Rehabilitering handler om både medisinske, sosiale og psykososiale behov og kan omfatte:

  • aktivitet og opptrening under og etter behandling
  • å snakke med noen som har opplevd det samme som deg
  • veiledning fra fagpersoner som sexolog, psykolog, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier eller kreftkoordinator
  • tilpasning av kostholdet ditt
  • hjelp til å takle en ny situasjon praktisk eller økonomisk
  • tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplassen
  • tilrettelegging av hjemmet og praktiske hjelpemidler

Kreftforeningen har laget en oversikt emnet «rehabilitering».  Les mer her

Vardesenteret – et sted å hente krefter

Vardesenteret er et friareal for kreftpasienter og pårørende. Her er all tid din tid. Du kan fylle den med samtaler med en likeperson – en som selv har hatt kreft, eller som har vært pårørende til en kreftsyk. Du kan plukke et kurs som passer deg ut fra et rikt og variert tilbud. Du kan ta deg en treningsøkt på Pusterommet (Oslo og Trondheim) eller slå av en prat med likesinnede. Eller kanskje frister det mest å finne tilbake til seg selv et øyeblikk med en kopp kaffe og en avis?

Velkommen til Vardesenteret på:
Radiumhospitalet i Oslo
Ullevål universitetssykehus i Oslo
St. Olavs Hospital i Trondheim
Nordlandssykehuset i Bodø
UNN  i Tromsø
Universitetssykehuset i Stavanger
Haukeland universitetssykehus i Bergen

Les mer om vardesenterne her

Møteplasser, kurs og grupper i regi av Kreftforeningen
Her finner du arrangementer for pasienter, pårørende, etterlatte, barn og unge, frivillige og fagfolk flere steder i landet, som Kreftforeningen og andre arrangerer. Les mer om tilbudene her

Logoped
Etter operasjonen kan en spesialutdannet logoped være til hjelp med å mestre den nye situasjonen og valget av teknikk. Les mer om behandling hos logoped og hvordan du kan søke om støtte her

Rehabiliteringstilbud
Nedenfor finner du en oversikt over noen av de rehabiliteringstilbud som finnes i de ulike helseforetakene. For å søke på et rehabiliteringsopphold, må du ta kontakt med din fastlege (vi tar ikke ansvar for innholdet i eksterne lenker):

Montebellosenteret (Hedmark)
Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Alle kursene bygger på hovedmålsettingen «Lær å leve med endringer som følge av kreft».  Les mer her

Steffensrud Rehabiliteringssenter (Oppland)
Steffensrud Rehabiliteringssenter tar imot pasienter med behov for aktiv rehabilitering. Rehabilitering er for den enkelte ofte en lang prosess og vi ønsker å være en aktiv medspiller underveis i denne prosessen. Les mer her

Ringen Rehabiliteringssenter (Hedmark)
Ringen Rehabiliteringssenter har et godt tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med redusert funksjonsnivå og allmenntilstand etter ulike kreftbehandlinger. Tilbudet er utarbeidet i samarbeid med Kreftforeningen. Les mer her

Catosenteret (Akershus)
Tilbud til kreftpasienter som har hatt ett langvarig redusert funksjonsnivå/allmenntilstand før, under eller etter en kreftbehandling og som er medisinsk i stand til å tåle rehabilitering. Les mer her

Sørlandets rehabiliteringssenter (Vest-Agder)
Målet med tverrfaglig rehabiliteringsforløp er at den enkelte skal oppnå bedret funksjon og oppleve mestring. Dette for å kunne fungere hjemme, mestre hverdagen og kunne fortsette å leve et meningsfullt liv. Les mer her

LHL-klinikken Nærland (Rogaland)
Målet er å gi veiledning i å mestre livet videre etter endt kreftbehandling, eller å mestre livet videre i en kreftrammet kropp. Les mer her

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter (Sogn og Fjordane)
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter har sidan oppstarten i 1992 gitt tilbud om rehabilitering etter kreftsykdom. Allerede i 1998 startet de å forske på rehabilitering for brystkreftopererte kvinner, og har i tida etter vidareutviklet tilbudet til å omfatte ulike kreftdiagnoser. Les mer her

LHL-klinikken Røros (Sør-Trøndelag)
Mange som er på kreftrehabilitering har behov for å komme seg etter langvarig sykdomsforløp og krevende behandlinger. Det er viktig å finne balansen mellom aktivitet og hvile, derfor er restitusjon og rekreasjon viktige elementer på LHL-klinikkene Røros. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom LHL, Kreftforeningen, St. Olavs Hospital/NTNU og Helse Midt-Norge RHF. Les mer om tilbudet her

Muritunet – senteret for meistring og rehabilitering (Møre og Romsdal)
Visjonen til Muritunet er å bidra til aktiv samfunnsdeltaking! Vi fokuserer på pasientane sin eigeninnsats og motivasjon til å betre eiga helse. Dette i eit samspel med vår støtte og kompetanse innan rehabiliteringsfaget. Les mer om tilbudet her

Landaasen rehabiliteringssenter (Oppland)
Landaasen er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten. Hensikten med et rehabiliteringsopphold er ofte læring, endring, trening og forebygging. Ved Landaasen får du mulighet til å utfordre, styrke, reflektere, prioritere og kanskje få en litt ny start etter endt opphold. Vi ønsker å bidra med motivasjon for tiltak som kan bedre din livskvalitet, funksjon og helse. Les mer om tilbudet her