Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Nord-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i landets tre nordligste fylker.

VELLYKKET ÅRSMØTE
Årsmøte for 2018 ble avholdt i Svolvær 2. – 4. mars. Her kan du lese Årsmelding 2017 og Referat fra årsmøte 2018. 

Likepersonskoordinator
Lokalavdelingens likepersonskoordinator er Bjørn Johannessen. Han kan kontaktes på telefon 99 09 49 71 eller e-post bjoerj@online.no.

En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her.

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Ta kontakt med leder eller send en e-post til styre-nord@munnoghalskreft.no