Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Nord-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i landets tre nordligste fylker.

Likepersonskoordinator
Lokalavdelingens likepersonskoordinator er Kirsti Hansen. Hun kan kontaktes på telefon 40 63 99 98 eller e-post kirstih@combitel.no.

En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her.

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Ta kontakt med leder eller send en e-post til styre-nord@munnoghalskreft.no

Følg våre aktiviteter på Facebook.