Make Sense konferanse i Amsterdam

IMG_1481

Munn- og halskreftforeningen har etablert kontakt med den europeiske Make Sense kampanjen.

Make Sense kampanjen har vært drevet siden 2013. Målet er å sette munn- og halskreft på dagsordenen over hele Europa og øke den almene kunnskapen om symptomene folk flest skal være oppmerksomme på. Sykdomsforebygging, raskere og bedre diagnoser og behandling er temaer kampanjen setter søkelyset på.

For å få mer kjennskap til kampanjen deltok Munn- og halskreftforeningens leder og nestleder på en konferanse i regi av Make Sense tidligere i januar.

Kampanjen drives av The European Head and Neck Society (EHNS). Dette er en organisering av medisinere og forskere innen ØNH rundt om i Europa, også i Norge og Skandinavia for øvrig. Et eget sekretariat bistår i planlegging og gjennomføring.

-Hovedhensikten vår i denne omgang var å bli bedre kjent med Make Sense kampanjen og hva den står for, sier Are Rydland som deltok sammen med Chris Foss.
Are forteller at januarsamlingen i Amsterdam var det første toppmøtet siden kampanjen ble startet for fem år siden. Deltakelsen var tverrfaglig og blant de 40 som var tilstede var det medisinere, pasientrepresentanter og legemiddelindustrien.

-Innledningsvis gikk ledelsen i EHNS gjennom resultater fra kampanjen i 2017. Den sentrale aksjonen hadde tiltak hver dag gjennom Awareness Week i september som handlet om å skape oppmerksomhet gjennom media, motivere for å sjekke munnhelsen gjennom en form for screening, påvirke politiske myndigheter gjennom EU-parlamentet og bistå i opplæring av helsepersonell, oppsummerer Are som også kan fortelle at vår egen norske kampanje gledelig nok ble omtalt.

-Det var også stor interesse blant deltakerne for hvordan vi driver likepersonstjenesten i Norge. Vi fikk også fram dette med brukermedvirkning. Det virket ikke som LMS-kurs var så vanlig. I det hele tatt synes vi at vårt pasientperspektiv ble lagt merke til, sier Are.

-For egen del synes jeg at gruppesamtalene som ble arrangert under konferansen var spesielt verdifulle. Spesielt møtet med andre pasienter fra ulike land ga stort utbytte, forteller Are.
Han sitter igjen med et inntrykk av at pasientforeningene ikke er så godt organisert i enkelte europeiske land.

Are og Chris legger vekt på at konferansen ga de anledning til å oppnå kontakt med en del av de mest sentrale personene innen EHNS og Make Sense kampanjen. De fikk også diskutert med dem hvordan sekretariatet kan støtte vår nasjonale kampanje mer aktivt.

Videre ble det knyttet kontakt med lederen for den europeiske foreningen for tannlegestudenter. Denne organisasjonen skal ha en kongress i Oslo i august og ønsker nå å drøfte samarbeid med Munn- og halskreftforeningen.

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her