Hos statsministeren

Statsministeren og helse- og omsorgsdepartementet inviterte til møte om kvalitet og variasjon i helse- og omsorgstjensten. Munn-og halskreftforeningens egen Chris Foss var tilstede.

Erna Solberg og Chris Foss
Erna Solberg og Chris Foss

Regjeringen vil skape pasienters heletjenester og prioriterer arbeidet for å styrke, modernisere og samordne det samlede helse- og omsorgstilbudet. Undersøkelser viser at det er store variasjoner i kvaliteten og tilbudene. Regjeringen vektlegger og stiller krav om økt åpenhet om kvalitet, om utfordringer og spredning av gode resultater. Åpenhet er grunnleggende for å bedre tilbudene.

Til sammen var det ca 50 deltakere fra ulike miljøer innenfor Helse Norge .

Oppdraget var å komme opp med gode, nye og alternative tanker rundt følgende temaer:

1.Tilbudet til barn og unge, belyst ved barnehelseatlas (somatikk) og Samdata (Barne- og ungdomspsykiatri)

2.Tilbudet til kreftpasienter, belyst ved variasjon i forløpstider for kreftpakkene og andre kvalitetsindikatorer

3.Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern for voksne og rusbehandling, belyst ved kvalitetsindikatorer (tvang), brukererfaringer og SAMDATA

4.Tilbudet i kommunal helse- og omsorgstjeneste og samhandling med spesialisthelsetjenesten, belyst ved kvalitetsindikatorer fra omsorgstjenesten, brukererfaringer og antall reinnleggelser

I utgangspunktet var det altså ikke den enkelte kreftformen som sto i fokus, heller hvordan helsevesenet skal forbedre behandlingsforløpet fra A til Å.

Det ble også lagt mye vekt på behovet for kreftkoordinatorer i ALLE kommuner og dens betydning også for de pårørende.

Chris benyttet anledningen til å diskutere HPV vaksinering av gutter og understreket viktigheten av Kreftkoordinator i alle kommuner.

Her er link til bildene som ble tatt på møtet: https://www.flickr.com/photos/helseogomsorgsdepartementet/albums/72157665144394899

Her er link til nettsendingen fra møtet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dep/hod/nett-tv/nett-tv-mote-kvalitet-helse-og-omsorgstjenesten/id2520328/

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her