Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Familiemedlem

Må knyttes til et eksisterende hovedmedlem.

Faktura for familiemedlemskapet går til hovedmedlemmet.

kr 50.00

Noe du lurer på?