Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Firma støttespiller

Dette er medlemskapet for firmaer og bedrifter som ønsker å støtte foreningens arbeid. Bedriften, under registrert kontaktperson, mottar medlemsbladet Munn & mæle 3 ganger i året. Medlemskapet gir ikke demokratiske rettigheter.

kr 600.00

Noe du lurer på?