Spørreundersøkelse fra UiT

Foreningen har inngått et samarbeid med Universitetet i Tromsø, ved prosjektleder og professor Elin Hadler-Olsen, om et prosjekt som har som mål å kartlegge livskvalitet, behandlingsbivirkninger og oppfølging av munn- og tannhelse hos pasienter som er behandlet for kreft i munn og hals. Undersøkelsen ber om innsyn i behandling, munn- og tannhelse, hvordan kreftsykdommen påvirker livskvalitet, erfaring med refusjon, og hvordan informasjonen har vært underveis.

Det er derfor sendt ut en spørreundersøkelse postalt til alle medlemmer i Munn- og halskreftforeningen.

Det er kjent at behandling for kreft i munn og hals kan gi bivirkninger. Behandling og oppfølging av skader og bivirkninger etter behandling av kreft i munn og hals skjer delvis i den ordinære helsetjenesten (fastlege og sykehus) og delvis i tannhelsetjenesten, og krever god samhandling mellom disse. Det finnes i dag ingen studier som gir svar på om denne samhandlingen fungerer slik at dere som pasientgruppen får den behandlingen og oppfølgingen dere har krav på. Det mangler også kunnskap om hvorvidt refusjonsordningene for tannbehandling fungerer godt. Ved å delta i denne undersøkelsen kan du bidra til at vi får bedre kunnskap om dette slik at man kan sette inn tiltak dersom det viser seg at dagens system ikke fungerer godt.

Dette er en viktig undersøkelse, og vi håper du vil ta deg tid til å svare på spørsmålene. Ved å fylle ut skjemaet bidrar du til økt kunnskap på feltet!

Del siden på sosiale medier

Facebook
Twitter

Noe du lurer på?

Søk

Personvern

Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les mer her