Midt-Norge

Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Midt-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i Trøndelagsfylkene samt i Møre og Romsdal.

Styret i lokalavdeling Midt-Norge
  • Ove Korsnes, styreleder
  • Olaug Lien Schei
  • Knut Damli
  • Per Kåre Hinsverk
  • Harald Ophaug
  • Bjørn Fjærli (vara)

Likepersonstjenesten
Vi har et nettverk av likepersoner som har stilt seg til disposisjon for deg som trenger å snakke med noen som har vært utsatt for det samme. Ikke alle distrikter er like godt dekket, men uansett hvor i landet du bor, kan vi komme til deg, dersom du ønsker.

En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Send en e-post til styre-midt@munnoghalskreft.no eller leder Ove Korsnes, Fjærlivegen 20, 6686 Valsøybotn, ove.m.korsnes@gmail.com

Noe du lurer på?