Nord-Norge

Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Nord-Norge. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i landets tre nordligste fylker.

Styret i lokalavdeling Nord-Norge
  • Are Rydland, styreleder
  • Terje Vonstad
  • Ingeborg Skjervum
  • Samuel Hætta
  • Kirsti Hansen
  • Arnljot Olsen (vara)
  • Harald Markussen (vara)

Likepersonskoordinator
Lokalavdelingens likepersonskoordinator er Kirsti Hansen. Hun kan kontaktes på telefon 40 63 99 98 eller e-post kirstih@combitel.no.

En oversikt over likepersoner i foreningen finner du her.

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Ta kontakt med leder Are Rydland på are.rydland@gmail.com eller send en e-post til styre-nord@munnoghalskreft.no

Følg våre aktiviteter på Facebook.

Noe du lurer på?