Redusert medlemskontingent 2023 fra 1. september og ut året!

Rogaland

Velkommen til Munn-og halskreftforeningen Rogaland. Lokalavdelingen dekker medlemstilbudet i Rogaland fylke.

Styret i lokalavdeling Rogaland
  • Leif Strømberg, styreleder
  • Solfrid Sæbø
  • Anne Jorunn Strand
  • Anne Lise Kvernsmyr

Likepersonskoordinator
Ta kontakt med styreleder Leif Strømberg dersom du har spørsmål angående likepersonstjenesten.

En oversikt over likemenn i foreningen finner du her.

Ønsker du kontakt med avdelingen?
Ta kontakt med leder Leif Strømberg på leif.stromberg@hotmail.com eller send en e-post til styre-rogaland@munnoghalskreft.no

Noe du lurer på?